15. Mai 2017. Tunnelbegrensingskode ADR. : DE-Sjfart. Spesiell bestemmelse IMDG. : 223, 955. Begrensede mengder IMDG. : 5 L. Unntatte Kolli skal merkes i henhold til ADR-bestemmelsene og vre pfrt faresedlene som er angitt. I motsetning til transport av begrensede eller unntatte mengder 16. Des 2016. Klassifiseringskode ADR. : M6. Spesiell bestemmelse ADR. : 274, 335, 601, 375. Begrensede mengder ADR. : 5l. Unntatte mengder ADR 17. Feb 2016. Transportytterligere opplysninger: ADR. Unntatte mengder EQ: E0. Not permitted as Excepted Quantity ikke tillatt unntatt mengde unntatte mengder adr 30. Jun 2015. Klassifiseringskode ADR. : 5F. Spesiell bestemmelse ADR. : 190, 327, 344, 625. Begrensede mengder ADR. : 1l. Unntatte mengder ADR 19. Okt 2017. Klassifiseringskode ADR. Spesiell bestemmelse ADR. Begrensede mengder ADR. Unntatte mengder ADR. Emballeringsinstrukser ADR 23. Okt 2017. Srlige forsiktighetsregler ved bruk-Veitransport. Klassifiseringskode ADR. : 6F. Begrensede mengder ADR. : 0. Unntatte mengder ADR 18. Apr 2017. En kum, s den totale mengden av brannfarlig vske under ingen. Unntatte mengder ADR. Bestemmelser om samemballering ADR missturns Ikke brukbar. Transportytterligere informasjoner: ADR. Begrenset mengde LQ 1L. Unntatte mengder EQ. Kode: E0. Ikke tillatt som unntatte mengder Oppgaver til hver av de ni hoveddelene i ADR-boka. Tilleggs-spesialiseringssprsml om begrensede mengder, unntatte mengder, mengder i henhold til 2. Jun 2016. Kan fremkalle ubehag ved svelging av store mengder. I henhold til kravene fra ADR RID IMDG IATA ADN. Unntatte mengder ADR I henhold til kravene fra ADR RID IMDG IATA ADN ADR. IMDG IATA. 274, 601, 640E. Begrensede mengder ADR. : 5l. Unntatte mengder ADR. : E1 8. Mai 2017. Srlige forsiktighetsregler ved bruk-Veitransport. Klassifiseringskode ADR. : C5. Begrensede mengder ADR. : 1l. Unntatte mengder ADR 1. Mai 2018. Special provision ADR. : 274, 335, 375, 601. Begrensede mengder ADR. : 5l. Unntatte mengder ADR. : E1. Emballeringsinstrukser ADR unntatte mengder adr 4. Mai 2017. Klassifiseringskode ADR. : 5A. Spesiell bestemmelse ADR. : 190, 327, 344, 625. Begrensede mengder ADR. : 1l. Unntatte mengder ADR unntatte mengder adr 6. Apr 2017 Vejtransport. Klassifiseringskode ADR. : C9. Spesiell bestemmelse ADR. : 274. Begrensede mengder ADR. : 5l. Unntatte mengder ADR 14. 4 Emballasjegruppe: ADR, IMDG, IATA. Bortfaller not classified. ADR Begrenset mengde LQ 1L. Kode: E0 Ikke tillatt som unntatte mengder Unntatte.