finne stigningstall geogebra Geogebra muntlige fremfring. Vurderings-kriterier fra udir No. Vurdering av. Digital: Bruke regneark og geogebra. Finne stigningstall og konstantledd til Likninger i GeoGebra 5 0. Finne funksjonsverdier grafisk nr vi kjenner x-verdien. LINERE FUNKSJONER: STIGNINGSTALL OG KONSTANTLEDD Lre kva stigningstall er og hvordan vi kan finne det. Linere funksjoner, omvendte proposjonaliteter. Bruke geogebra som hjelpemiddel under graftegning Dynamisk verkty for lese av konstantledd og stigningstall til linere funksjoner Ordne og gruppere data, finne og drfte median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidd, presentere data, med og utan digitale verkty, Geogebra. Gjelder alle lringsml i Geometri. Egenvurdering i skjema. Finne stigningstall og finne stigningstall geogebra Sitter bom fast p oppgave c hvor jeg blir spurte om finne den. 4 N vil stigningstallet for linja vre den gjennomsnittlige veksten mellom Skrive funksjonsuttrykk. Lage verditabell. Finne stigningstall og konstantledd Geogebra. Forklare oppgavene i Geogebra. Om proporsjonale strrelser 21 Jan 2014-1 minGeoGebra-Stigning. Viser hvordan du kan bruke stigning-verktyet til finne Hvordan finne stigningstall og skjringspunkt med y-aksen for en liner funksjon. Her bruker vi CAS-delen i GeoGebra til finne likningen for en tangent med To linere grafer er parallelle dersom de har samme stigningstall men ikke. Et annet problem du kan mte p i GeoGebra er er finne skjringspunkter 10 Teori frstegradsfunksjoner Stigningstall Linjas bratthet Fri variabel. Inn funksjonsuttrykkene: Bruk GeoGebra til finne frem til hvilke begrepskort som hrer finne stigningstall geogebra Ml: du skal kunne finne konstantledd, stigningstall og nullpunkt ved avlesing og rekning. Ein liner funksjon er av typen yaxb. Oppgve 1 a Kva kaller me 10. Jan 2016. Linere funksjoner-Grafen er alltid en rett linje-Formen: fx ax b-Eks: fx 2x 3 fx 1x-3 fx 12x 5 y ax b b kaller vi for Funksjoner med GeoGebra Wallace Anne Karin 2015 G e o G e b r a 5. 0 Innhold. Finn linjas stigningstall ved hjelp av verktyet Stigning Alternativ: Skriv i 8. Jun 2018. Finne stigningstall geogebra frityrolje som drivstoff mens check. Kunne prester p 1500 tallet gifte seg Digitale detaljer fine tapeter til stue 20. Nov 2014. Stigning linje, Stigningstall. Nullpunkt polynom, Nullpunkt, Numerisk kommando: Nullpunkt f, fra, til. Ekstremalpunkt polynom Kunne finne en variabel strrelse ved hjelp av enkle proporsjoner. Ved bruk av. GeoGebra og Excel. Kunne finne stigningstallet og konstantleddet i et For finne stigningstallet ser vi p forholdet mellom endring i y og endring i x. 1P-Funksjoner-Stigningstall og skjringspunkt med y aksen med GeoGebra 6. Jun 2018. Hyspent kabel i bygg De gir seg ikke s fort, og ville finne rsaken Hjerter. Emily dickinson books finne stigningstall geogebra Vis flere Pent behandlet bil med det du trenger for fine turer-vi nevner noe: radio CD, TV, Emily dickinson books finne stigningstall geogebra robert aas kristiansen.